Clicky

 

Kontakt Informasjon

SEC AS

SEC AS

Bleivassvegen 7, 5347 Ågotnes
ADRESSE: Bleivassvegen 7, 5347 Ågotnes
TELEFON: +47 56 31 34 00
E-POST: post@secas.no
KART: link

HMS

Målrettet:

SEC jobber målrettet mot en trygg arbeidsplass uten ulykker eller uheldige hendelser. Med målsetting om 0 % fravær fra jobb, ingen ulykker og ingen påvirkning på omgivelsene setter vi høye krav til HMS arbeidet.

HMS politikk:

-   SEC har en målsetning om null skader på arbeidsplassen, og jobber målrettet med egne målsetninger med HMS tiltak for å kartlegge risiko, registrere hendelser og utføre forbedringer. 

-   SEC registrerer og følger opp fravær for å unngå belastningssykdommer, psykiske lidelser eller sykdom relatert til klima, støy eller støv. Vi kartlegger også risiko, registrerer hendelser og utfører forbedringer hurtig for å ivareta sikkerheten til alle involverte. 

-   SEC er opptatt av å ivareta krav fra lover og forskrifter ved å sette klare mål og organisere arbeidet slik at vi skaper tillit og trygghet hos kunder og ansatte. 

-   Kildesortering av avfall for å unngå negativ påvirkning av miljøet er en viktig sak for SEC. Vi vil være med på å ta vare på omgivelsene og nærmiljøet.


Ta gjerne kontakt: firmapost@psw.no